Home Check Autotest HIV domowy test do wykrywania HIV

wyrób medyczny, test, Milapharm

Opakowanie:

1 test
niedostępny

Koszyk:

Opis Home Check Autotest HIV domowy test do wykrywania HIV

Home Check Autotest HIV domowy test do wykrywania HIV to wyrób medyczny w postaci testu, przeznaczony do samodzielnej diagnostyki HIV na użytek prywatny. Pozwala na wykrycie wirusa w próbce krwi pobranej z opuszka palca. Test umożliwia wykrycie zarażenia HIV, które nastąpiło ponad 3 miesiące wcześniej. Może być wykorzystywany jedynie do świeżo pobranej krwi. Użytkownik testu nie może podejmować decyzji medycznych bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem, bez względu na to czy wynik jest pozytywny czy negatywny.

Kategorie Home Check Autotest HIV domowy test do wykrywania HIV